Токсичен дълг

Над 4 млрд. долара годишно са загубите, които само САЩ регистрират, заради замърсяване на водите с хранителни вещества. Високо съдържание

Read more