Вредите от корабоплаването

Емитираните вредни вещества от презокеански кораби причиняват сърдечно – съдови и белодробни заболявания.

60 000 са смъртните случаи от сърдечно съдови или белодробни заболявания, причинени в резултат на емитираните вредни вещества от презокеанските кораби.
Шанхай, Сингапур и Хонконг са три от 5-те най-големи пристанища в света, които са принудени да понасят прекомерни въздействия, свързани с емисиите от корабоплаването.

Дълго време се смяташе, че емисиите на презокеанските кораби си остават там някъде, в океана и не засягат никого на сушата. Това е пълна заблуда. Емисиите вредни вещества в атмосферния въздух са факт и трябва да бъдат контролирани.
Основната причина досега да не са приети мерки за намаляване на вредните емисии и контрол на качеството на горивата е, че плавайки в океана корабите са далеч от погледа на хората.

Серните оксиди, емитирани от корабоплаването са 8 % от емисиите на серни оксиди за всички изкопаеми горива. Повечето кораби използват за гориво тежки въглеводородни фракции, като мазут, които са по-евтини, но с по–високо съдържание на сяра и други вредни вещества.

При процеса на дестилация, от суровия петрол се извличат примеси с високо съдържание на сяра, които в последствие заедно с остатъчните продукти от дестилацията се използват като корабно гориво.
Броят на преждевременните смъртни случаи, причинени от емисии на презокеански кораби може да нарасне с 40 % през следващите 5 години заради увеличаващото се превозване на стоки по вода. Това включва и броя на необяснените въздействия върху здравето, причиняващи бронхити и астма.

Преминаването към дестилиране на корабното гориво и въвеждането на норми за сяра ще намали вредните емисии, но най–вероятно ще оскъпи превоза на стоки, което ще се отрази зле върху промишлеността.
Друг вариант за намаляване на емисиите е пречистването на отработените газове с помощта на скрубери – филтри, улавящи твърдите частици.

Изследването е послание към Международната Морска Организация, която може да предприеме мерки и установи стандарти, които превозвачите да спазват.
Някои компании сами предприемат действия за ограничаване  на замърсяването. Групата на COSCO – най-големият конгломерат за корабни превози, намалява емисиите като закупува нови кораби, а също така спират напълно двигателите при влизане и престой в пристанищата.