Въглеродният диоксид ще се складира под море

Компания във Великобритания ще улавя отделящия се въглероден диоксид и ще го складира в хранилище под Северно море

Проектът за националната мрежа все още е в ранен етап, но след по-нататъшно развитие ще може да предложи на компаниите технология за улавяне и трансфер на въглероден диоксид от източниците на емисии до хранилище под Северно море.

Директорът на Националната мрежа Крис Трайн заяви, че фирмата планира да бъде готова с първата част от системата най-късно след три години. Националната мрежа ще осигури напълно безопасно и екологосъобразно събиране на въглерода и складирането му под море.

Няма да се инвестира в нови тръбопроводи, а където е възможно ще се използват стари, вече неизползвани газопроводи. С помощта на помпа, въглеродният диоксид ще се изтегля към Северно море.
Националната мрежа вече води преговори с редица големи енергийни компании за свързване на мощностите им с нея. В момента се работи над различните начини за транспортиране и безопасно складиране на газа.

Крис Трайн заяви, че вече има обновени 82 000 мили стари газопроводи и се работи за създаването на нова лицензионна схема за отваряне на офшорна зона около 200 мили за съхранение на газа. Така ще бъде постигната по-голяма енергийна независимост на Великобритания.
При все по-намаляващите запаси на нефт и газ в Северно море, това може да се окаже една наистина добра алтернатива, която да послужи като пример и на други държави.