Топенето на ледовете ни застрашава със замърсяване

Топенето на ледовете не е просто последствие от климатичните промени, а потенциална причина за замърсяването на околната среда

Според ново изследване, топенето на ледниците до някъде може да обясни мистериозното увеличаване на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в някои езера от 1990 г. Увеличеното съдържание на опасните химикали през този период изненадва, защото тогава използването им като пестициди, в бои и други продукти значително намалява.
Това е заключението на ново изследване на Кристиан Богдал и екипът му, проведено с езерото Обераар в Бернските Алпи, Швейцария, което се подхранва от топенето на ледниците.

Учените са тествали водите му за органични замърсители, включително диоксини, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди. Те открили, че докато нивата им са относително ниски през 1980 и 1990-те, което се дължи на по-строгите правила и подобрения в продуктите, от края на 1990-те потокът на всички тези замърсители в езерото се е увеличил рязко. В момента, съдържанието на тези замърсители в езерото е подобно и дори по-високо, отколкото през 1960 и 1970, когато тези вещества са се използвали масово.

Според проучването, увеличеното замърсяване в езерото се дължи на топенето на алпийските ледници, в които замърсителите са се трупали с десетилетия. Те са били съхранявани в леда, но с топенето му се освобождават и замърсяват околната среда.
Авторите предричат бъдещо замърсяване на околната среда, което може да дойде дори и от девствени планински райони.