Скритата цена на електромобилите

Електромобилите набират популярност, заради щадящото си въздействие върху околната среда. Електроенергията, която ги захранва, обаче, в много от случаите, никак не може да се нарече екологично чиста

Те ще изпълнят предназначението си едва, когато и електроенергията, която използват е произведена по екологичен начин. За сега остава утехата, че всяка иновация трябва да премине през различни етапи в новия си живот, за да се усъвършенства прилагането й в бъдеще.

Електрическите автомобили са замислени като средство за намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху климатичните промени. Идеята е прекрасна, но в повечето случаи електроенергията, която използват те, е произведена от изкопаеми горива – най-често въглища. Това важи не само за България, където сме свикнали, че нещата във всяко отношение са далеч от световните практики.

Дали е пропуск или умишлено се премълчава, но когато се прави оценка на ефективността на електромобилите, не се отчита произходът на използваното от тях електричество. Според Джаред Кохон, ръководител на изследване за влиянието на електромобилите върху околната среда, проведено от Националния съвет за научни изследвания в САЩ, за да са наистина еко електромобилите, е необходимо преминаването към еко енергия. Това може да стане като се продължи тенденцията за прозиводство на екетричество от вятър и слънце, или се търсят напълно нови еко технологии.

Около половината електроенергия в САЩ се произвежда от ТЕЦ, в България процентът е доста по-висок и достига до 70%. Знае се, че топлоелетрическите централи са голям емитер на въглероден диоксид и други замърсители, подсилващи парниковия ефект и причиняващи градски смог. Според екслертна оценка ТЕЦ на въглища емитира около два пъти повече парникови газове и замърсители, в сравнение с електроцентралите на природен газ. Особено тежко е положението в България, където се изпозлват основно нискокалорични въглища, с високо съдържание на сяра.

Според Кохон, трябва да се заложи на ядрената енергия и на тази, получена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за да може действително да се усетят екологичните ползи от електромобилите.
В Доклада е изчислено, че вредите за човешкото здраве, главно поради замърсяването на въздуха, през 2005 г. коства на САЩ 120 милиарда долара.

Според направения анализ електромобилите имат и други скрити разходи. Материалите, които се изпозлват за производство на батериите им, са специфични и изискват много енергия, за да се добият. Себестойността на електромобилите е с около 20% по-висока в сравнение с тази на конвенционалните автомобили, а това е пряко свързано с по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда.

Производството и експлоатацията на електрическите автомобили, дори и през 2030 г., може да струва повече на околната среда, ако изцяло не се промени начинът за добиване на електроенергия.

Хонда, която е една от компаниите – поддръжници на превозни средства с водородни горивни клетки, приема електрическите автомобили като краткосрочна тенденция, която ползва твърде скъпи батерии.
В момента от Хонда се притесняват, че бавният напредък в създаването на водородни станции за зареждане на водорните автомобили, ще ограничи продажбата им за сметка на електрическите, което в бъдеще ще наложи приемането на допълнителни тежки административни ограничения за прозиводителите на електромобили и електроенергия