Шумовото замърсяване

Замърсената околна среда вреди на видовете и биоразнообразието, а шумът е поредният замърсител

Шумовото замърсяване се превръща в главна заплаха за оцеляването на дивите животни. Звуците, произвеждани от превозни средства, градовете, промишлеността, пречат на комуникациите на животните, когато предупреждават другите за опасност или търсят партньор. Звуците в околната среда са толкова силни, че сериозно застрашават биоразнообразието, казват авторите на ново проучване.

Доказано е, че дори животни, които живеят в Национални паркове, могат да бъдат изложени на определени нива на шум.
Трима учени от Форт Колинс, Колорадо, САЩ изследват степента, до която шумовото замърсяване не вреди на диви животни. Те установяват, че антропогенните звуци вече са довели до редица проблеми.

„Много животински видове имат силно еволюирала слухова система и са достатъчно чувствителни, за да бъдат застрашени и от най-слаб звук. Силните шумове застрашават комуникациите при тях и живота им.
Големият синигер (Parsus major) пее на по-високи честоти, за да може да комуникира с останалите. Но не всички животни са способни на подобна комуникация.

Мъжките сиви дървесни жаби (Hyla chrysoscelis), изложени на звуците от движението по пътищата, по-трудно откриват женските, а европейските дървесни жаби (Hyla arborea) като цяло комуникират по-малко. Изглежда, че и за двата вида е невъзможно да променят навиците в комуникацията си в отговор на промените в околната среда. Това сериозно може да застраши способностите им за възпроизвеждане.

Шумовото замърсяване се оказва пречка да откриват плячката си и за животни като бухали и прилепи . Това може да застраши редки видове от изчезване.
В Амазонка например, видове сухоземни насекомоядни животни, които ловуват главо като използват звук, избягват местата, на които има пътища.

Проблемът с шумовото замърсяване става все по-сериозен. В САЩ, например, само от 1970 до 2007 г., населението се е увеличило приблизително с една трета. Трафикът се е утроил, както и въздушният транспорт между 1981 и 2007 г.
Шумовете от корабоплаването също се увеличават и според последни изследвания въздействат силно на животни като китове и делфини.

Дори и националните паркове вече не са в безопасност. Въпреки че са защитени срещу разрастването на градовете и други форми на развитие, шумът в тях идва от околните пътища и прелитащите в близост самолети.
„Тихите места са особено уязвими към шумови посегателства, защото дори и отдалечени източници могат да окажат въздействие“, казват авторите на изследването „. Те изследват  14 национални паркове в САЩ. Според резултатите шумът се чува в продължение на повече от една четвърт от дневните часове в повече от 55 изследвани места. В 12 от тях, антропогенният шум се чува през повече от половината от времето.

„Много още трябва да се направи за смекчаване на проблема“, казват авторите. „Техниките за борба са най-различни – тихи пътни настилки, шумови бариери, подходящи обозначения в защитените територии и най-важното – ограничаване на моторните превозни средства в защитени природни територии“.