Пестицидите в морето

Морските бозайници са изложени на опасен коктейл от пестициди, включващ ДДТ, полихлорирани бифенили и антипирени на бромна основа

Ерик Монти и Крис Реди от Океанографския институт „Уудс Хол” в Масачузец са автори на най-широкомащабното проучване на замърсителите в морето и въздействието им върху бозайниците. Резултатите от него показват, че животните са подложени на пагубното действие на „коктейл” от опасни химикали и пестициди.

Учените описват работата си като фундаментална, защото са измерени нивата на различни замърсители в животинските тъкани, които никога преди не са проучвани. За целта, първоначално те са проучват техниките, необходими за извличане и оценка на 170 различни замърсителя и техните метаболити.

Екипът анализира гръбначномозъчна течност и сиво мозъчно вещество от 11 китоподобни и един сив тюлен, заседнал близо до Кейп Код, Масачузец. Анализирани са много от химикалите, които природозащитниците наричат „мръсната дузина” – сбор от опасни пестициди, забранени от 1970 г., заради ефекта имвърху здравето и околната среда. Проучени са пестициди като ДДТ (дихлоро-дифенил-трихлороетан), за които е доказано, че водят до ракови заболявания и репродуктивни проблеми, както и полихлорирани бифенили (PCBs)- невротоксини, които нарушават действието на хормоните на щитовидната жлеза.

Проучват се и концентрациите на антипирените на бромна основа (BFR)- невротоксини, които влияят на развитието на двигателната активност и познавателните способности. За първи път е измерена концентрацията им в мозъка на морски бозайници.

Според резултатите, концентрацията на полихлорираните бифенили, които имат силен отрицателен ефект върху тироидните хормони – пряко свързани с развитието на мозъка и слуха, е удивително висока. Това може да бъде пагубно, особено за животни като делфините, за които слухът има огромно значение при осигуряването на храна и ориентацията им в пространството.

Ерик Монти е решен да продължи проучването за съдържанието на тези  вещества в мозъците на морските бозайници и въздействието им върху имунната система с изследвания през лятото. Той смята да тества слуха на делфини от райони с малко замърсяване и такива с голямо. Монти работи с Франсис Гуланд, директор на Центъра за морски бозайници в Калифорния, за да проучи как реагират морските лъвове при замърсяване с полихлорирани бифенили.

Работата на Монти и колегите му поставя основите за разгадаване на механизма, по който замърсителите влияят на околната среда и върху централната нервна система на морските бозайници. Монти вижда това като началото на ново поле за изследвания, което може да се нарече невро-екотоксикология.
От години голяма част от работата в тази област се фокусира върху това как концентрацията на замърсителите влияе на имунната система на животните или на хормоните им. Новото изследване обаче, е по-задълбочен поглед върху все по-големите количества и видове замърсители в океана засягат неврологичното развитие на морските бозайници.