Няколко причини да намалите консумацията на месо

Когато се замисляме какво да сготвим и решим, че ще е месо, никога не се сещаме, че изборът ни вреди на околната среда

Разбира се, не е нужно да ставаме вегетарианци, просто можем да намалим консумацията на месо и животински продукти. Сигурно ще се запитате – защо? Причините всъщност са доста. Една от тях е, че по този начин ще помогнете на околната среда. Друга – че е здравословно да не прекаляваме с месото, особено с червеното.
Знаете ли какво е въздействието върху околната среда от отглеждането на животни? Отговорът е – огромно и отрицателно.

Според доклад на ООН от 2006 г. животновъдството в САЩ е отговорно за повече емисии на парникови газове (18%), отколкото целия транспортен сектор.
Глобално затопляне, свръхпотребление на природните ресурси, обезлесяване, пустеещи земи, замърсяване на въздуха и водите. Това са все едни от най-сериозните екологични проблеми в наши дни и всички те могат да бъдат свързани с животновъдството и консумацията на месо. Поради това, въпросът за връзката между климатичните промени и животновъдството става все по-нашумял.

Вложени ресурси:
Отглеждането на животни за храна изисква огромни площи, храна, енергия, вода.
Земя
От една страна са необходими земи, на които да живеят животните. От друга такива, на които се отглеждат фуражите за тях. Според изследване на учени от Института Смитсониън, всяка минута, еквивалента земя на седем футболни игрища се разчиства с булдозери, в повечето случаи, за да се превърне в площ, необходима на фермите.

Храна и вода
Всяко едно животно – прасе или крава например, изисква огромни количества храна и вода ежедневно, а в същото време не дава толкова големи количества месо и други продукти като яйца и мляко.
Да не говорим за нужните количества вода. За поливане на културите, изпиваната от животните, почистването на фермите, камионите, които ги превозват, помещенията, в които ги прибират. Всичко това поглъща огромни количества вода. Според някои източници повече от половината от използваната в САЩ вода отива за отглеждането на животни за храна.

Гори
Животните изяждат големи количества соя. Поради тази причина ежедневно се унищожават части от тропическите гори и се превръщат в полета за отглеждане на зърнената култура.
Една трета от зърнените култури и над 90% от соята отиват за фураж на животните, а не за храна на хората. Намаляването на използваната за животновъдство земя ще даде възможност да останат свободни площи за залесяване (ще намали концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата) и ще освободи повече земеделска земя. Тя определено е нужна за отглеждането на култури за храна на хората и справянето с глада.

Растения и животни
Навсякъде по света освобождаването на земя за паша води до изчезването на местните растителни и животински видове.
Замърсяване
Влагаме невероятни количества фуражи, горива, вода и какво получаваме в замяна? Месо…Но само това ли? Не. Получаваме и замърсени води, почви, въздух.

Всичко това са причини да се замислим дали не е по-добре да понамалим консумацията си на месо.
От отглеждането на животните се отделят газове, които са опасни за околната среда и здравето ни. Двата основни газа – метан и азотни оксиди, се считат за по-вредни дори от въглеродния диоксид .
Животновъдството е огромен източник на замърсители на водата, отпадъци от животните, антибиотици, хормони, химикали, торове и пестициди, ерозирани пасища.

Според последни данни се очаква продукцията на месо да се удвои до 2050 г. Така че дори да намалим емисиите си от изгаряне на изкопаеми горива например, пак ще останем в същата позиция.
Тук личният ни избор може да изиграе огромна роля. Една от възможностите е да въведете няколко дни в седмицата вегетарианска вечеря. Ако е толкова непосилно за вас и семейството Ви – правете го поне една вечер седмично. Едновременно ще помогнете на околната среда, а и на организма си, защото ще намалите консумацията на мазнини. Това наистина е добра лична стратегия за намаляване на глобалното затопляне.