Мръсният въздух по-смъртоносен от автомобилните катастрофи

Природните бедствия също отстъпват в класацията за причинители на смърт.

Замърсяванията на въздуха в Калифорния и Долината на Сан Хуан взимат много повече жертви, от всички природни бедствия и автомобилни катастрофи. Това са районите с най–високи концентрации на замърсители в атмосферния въздух в САЩ.
Загубите от разходи за здравни грижи, отсъствието от работа и училище, се равняват на 28 млрд. долара/ годишно. Това означава, че на всеки жител в Калифорния се падат по 1600$ загуби и съответно по 1 250$ на всеки в Сан Хуан.
Учени от Университета в Калифорния са определили икономическите ползи от намаляване на замърсяването до пределно допустимите стойности, съгласно националното законодателство.

Загиналите при автомобилни катастрофи в района през 2006 година са 2 521, а смъртните случаи причинени от респираторни заболявания 3 812.
Обект на проучване е връзката между замърсяването на въздуха и увеличаващият се брой хора, страдащи от сърдечно – съдови заболявания, астма и хронични бронхити.

За целта екипът разделя двете изследвани области в мрежа с размери на участъците в нея 5 / 5 км. В тях се измерват концентрациите на озон и фини прахови частици за периода от 2005 до 2007, като се оценява какви заболявания или смъртни случаи биха могли да причинят тези замърсявания.

Един от основните замърсители на атмосферния въздух са фините прахови частици, които са основен продукт от работата на дизеловите двигатели. Ако Агенцията за контрол на качеството на въздуха в Калифорния въведе нови стандарти за емисиите на камионите, които използват дизелови горива, това  ще струва 5.5 млрд. долара на 170 000 собственици на такива камиони. При незабавно въвеждане на новите норми, спестените разходи за здравеопазване ще възлязат на 68 млрд. долара до 2020 г.

Изследването показва, че ако концентрациите на замърсителите в Калифорния и Долината на Сан Хуан се сведат до пределно допустимите норми, ще бъдат предотвратени 3 860 преждевременни смъртни случая, 3 780 сърдечни пристъпа и ще се спестят 470 000 пропуснати работни дни годишно. Учениците ще отсъстват 1.2 млн.пъти по-малко, което спестява 112 млн. долара за медицински грижи. Ще бъдат предотвратени и 2 млн. случая на проблеми с горните дихателни пътища.
„Има много начини за спестяване на средства чрез предотвратяване на вредните влияния от замърсяването на въздуха. Ние се опитваме да направим точно това, като насочим вниманието Ви към превенцията” – споделя екипът, извършил изследването.