Учени разкриха мистерията на живота

Само 20,947% от обема на атмосферния въздух е съдържанието на кислород. Без него, животът на Земята не би бил същият. Ето как натрупването на безценния газ е станало възможно

Една от най-важните промени в атмосферата, довели до живот на Земята е натрупването на кислорода. До сега нямаше отговор на въпроса как и кога се е случило това.
Всички знаем, че животът на Земята не би бил възможен в този си вид без наличието на кислород. Той е жизненоважен за всички аеробни организми от най-малките до най-големите.

Около 21% от въздуха е кислород. Само той може да направи възможно преобразуването на слънчевата енергия в хранителни вещества при фотосинтезата на растенията. Но атмосферата не винаги е била наситена с кислород и до сега нямаше ясно и точно обяснение кога се е случила тази промяна.
Учени от Университета в Едмънтън, ръководени от Кърт Конхаусър се заемат да разкрият мистерията около възникването на живота.

Тяхната теория е, че натрупването на кислород започва преди около 2,7 милиарда години. Тогава група кислород разграждащи микроорганизми е унищожена, което дава шанс на други, произвеждащи кислород, да се развиват. Тезата им се базира на специфичната връзка между количествата никел и кислород в атмосферата.

Кислородната молекула е много реактивоспособна и ако не се произвежда непрекъснато, ще съществува за кратко в атмосферата. Това равновесие днес се поддържа от фотосинтезата на растенията.
Първите фотосинтезиращи организми са синьо-зелени водорасли или цианобактерии. Съществували са поне 300 милиона години преди да започне натрупването на кислорода. Но количеството от ценния газ, което те са произвеждали, бързо се е разграждало. Причината е многото метан, синтезиран от някои анаеробни микроорганизми, за чието развитие е необходимо голямо количество никел.

Нивото на никел в атмосферата рязко намалява преди около 2,5-2,7 милиарда години, защото има спад във вулканичните изригвания. Въпросът е как тези анаеробни организми са реагирали на новата ситуация. Учените смятат, че просто са загинали, което дава възможност на други организми да произвеждат достатъчно кислород, който се натрупва в атмосферата.
Така, благодарение на неспособността на едни микроорганизми да се адаптират към условията на околната среда, става възможен животът днес, какъвто го познаваме.