Открит е нов източник на чиста енергия

Открит е нов източник на чиста енергия – растително-микробни топлинни елементи, които могат да генерират енергия от естественото взаимодействие между коренищата и бактериите в почвата. Технологията вече е пусната в оборот в определени области и се очаква скоро да се прилага за всички големи блата на планетата.

На 23 ноември изследователката Марьолайн Хелдер защото докторска степен в университета Вагенинген на темата, свързана с производство на електрическа енергия с помощта на растения. Освен това, заедно с колегата си с колегата си Дейвид Стрик тя създаде дъщерното дружество Plant-e.

Растително-микробното гориво ще получава енергия от почвата, а растенията ще продължат да растат спокойно, произвеждайки органични вещества при фотосинтезата. Корените ще отделят в почватадо 70% от този материал. Бактериите на свой ред, ще унищожават органичните отпадъци близо до корените, формирайки по този начин нов източник на електроенергия. Процесите по разпадането ще позволяват освобождаването на електроните. Марьолайн Хелдер смята да постави електроди близо до бактериите, така че те да поглъщат електрони и да генерират електроенергия.

Растенията-микробните топлинни елементи в момента могат да генерират 0,4 вата на квадратен метър почва с растения, което е повече, отколкото могат да бъдат създадени чрез ферментацията на биомаса. В близко бъдеще растенията ще могат да произвеждат около 3,2 вата на квадратен метър почва. Това означава, че на площ от 100 кв.м. ще се произвежда достатъчно енергия за използването от домакинските уреди (при средно потребление 2800 кВтч годишно). За тази технология могат да се използват различни видове растения.

Новата технология може да се използва в различни мащаби, но първоначално ще се приложи върху равнинни и отдалечени райони в развиващите се страни. Когато се появи възможността за използване на по-ефективни площи, ще се поставят подстанции в блатата. Учените вярват, че в рамките на няколко години, производството на този вид енергия ще стане много популярно и до 2015 година ще достигне глобални мащаби. Въпреки че технологията е много обещаваща, тя все още не е получила заслужаващото си развитие. Необходимо е да се направят допълнителни изчисления и да се подобри разпределението на електродите, така че да се получава повече енергия при минимални материални разходи. Този вид производство на енергия скоро ще бъде сериозен конкурент на слънчевите батерии.

Растително-микробното гориво е открито и патентован през 2007 от Environmental Technology Group в Университета на Вагенинген. Концепцията е изобретена от Бърт Хемелерс, а първият тест е направен от Дейвид Стрик. Следващият голям такъв проект бе ЕС PlantPower.