Очистване на океаните от нефта чрез магнити

Инженери от Масачузетския университет предложиха начин за елиминиране на морските нефтени разливи с използването на специални магнитни частици. Краткото съобщение, в което се описва начин на работа, се появи на интернет страницата на университета. Авторите ще представят резултатите от изследванията си на конференция, която ще се проведе през януари 2013 година.

Предложеният принцип е към сместа от нефт и вода да се добавят феромагнитни частици, покрити с водоотблъскващо покритие. Тези частици ще се разтварят в маслото и ще го превърнат в магнитна течност, която ще може да бъде отстранена с помощта на магнитно поле.

За отделяне на нефта с частици, инженерите са разработили и стационарни магнити, разположени в особен ред (системата Халбаха). Нефтът се събира на повърхността на магнитите и се отделя в специален контейнер. След това, магнитните частици се извличат от нефта и се използват повторно.

Според планираното от изследователите, целият процес ще се провежда на борда на специални плавателни съдове. Те ще натрупват събрания нефт и той ще може да се използва отново. Това може да бъде допълнителен стимул за провеждането на тази очистителна дейност.

Преди това друга група от инженери бяха предложили начини за отстраняване на последиците от нефтени разливи, използвайки хранителни повърхностно-активни вещества, които традиционно се използват за производството на сладолед. Според изобретателите това са много по-безопасни химикали, което обаче сами по себе си могат да бъдат вредни за екосистемата в района на бедствието.