Критерии за пречиствателни станции

Когато стане нужда да се изгражда пречиствателно съоръжение, решението се взема трудно, защото това е тясно специализирана област и човек трябва да се консултира с опитни в това отношение хора. Първото и най-важно изискване към предстоящите за изграждане пречиствателни станции е, да изпълняват ефективно задачите си. Освен това, да имат капацитет по-голям от необходимия, защото не се знае след години, дали нуждите няма да се увеличат. Самото съоръжение трябва да е обезопасено, за да не подлага на риск живота на хора и животни. Още при разглеждането на проектите, дори най-малкото съмнение за възможна опасност за здравето и живота на обслужващия персонал или случайно попаднали хора и животни, е основание да се откажете от това съоръжение.

 

Изграждането на пречиствателни станции е скъпо и трудоемко задължение. Затова, изискването към фирмата изпълнител трябва да е за дългосрочна, безаварийна работа на съоръженията. Освен това, те трябва да имат и достатъчно дълъг гаранционен срок. Не се знае в процеса на експлоатация какви проблеми ще възникнат, но в договора трябва да има клауза, която да изяснява задълженията и отговорностите на всички страни по проекта.

 

Качествено изградените пречиствателни станции успяват да обработят попадащите в тях води, като предварително в капацитета им е предвиден и сезонният фактор и увеличаването на водите в някои периоди. Пречистената вода трябва да отговаря на всички санитарни норми, дори и в периоди на повишено натоварване на системата. Обикновено тези води изтичат обратно в природата, като се изливат в реки и други водоеми. Ако в даден момент водата излезе от производствения обект непречистена, това ще е в ущърб не само на природата, но и на собственика на съоръжението, който ще е принуден да плаща големи санкции.

 

При поръчката на индивидуални пречиствателни станции, повечето хора отчитат сериозността на проблема и наемат консултанти, които да преценят какво точно съоръжение е необходимо. Това е добра идея, която след това ще спести много нерви и пари, защото няма да има проблеми, недоразумения и неочаквани изненади. Освен това, въпросният специалист ще подпише документ, според който ще носи отговорност, ако неговият съвет се окаже некомпетентен. Самото изграждане на пречиствателни станции зависи от количеството на постъпващите за пречистване води. Също така, важно е как идва водата – равномерно или се излива наведнъж огромно количество.

 

Следващият етап е изследване на замърсителите и вграждане на филтри, които са поставени целенасочено, за да ги премахнат ефективно. Почти всички пречиствателни станции се изграждат под земята, освен ако не се налага друго. Най-рационалният вариант при изграждането на пречиствателните съоръжения е, когато водата по естествен път се влива в тях и не е нужно да се ползват помпи. Това е едно от основните неща, които трябва да предвидят проектантите, защото в случай, че не успеят да постигнат това, клиента ще трябва да плаща допълнителни средства, което ще увеличи и разходите по експлоатацията.