Ген позволява на растенията да се борят със сушата

Екип учени от Канада, Испания и САЩ откри ген, който позволява на растенията да се справят със стресовите фактори на околната среда, суша, студ, горещини

При наличие на стресови фактори на околната среда, които все по-често се срещат, като резултат от климатичните промени, ген провокира производствата на хормон в растенията, който им позволява да се адаптират, заяви професорът по клетъчна биология Питър Маккоурт от Университета в Торонто.
Ако се намери начин за контрол върху въпросните хормони, ще сме в състояние да защитим културите от застрашаващите ги фактори.

Екипът, воден от Син Култър от Калифорния, открива рецептора на ключовия хормон при защитата от стрес – абсцисинова киселина (ABA).
Когато са подложени на стрес, растенията увеличават нивата й и това им позволява да оцелеят, по време на суши например.
Действието на ABA – рецепторите е много спорна тема в областта на растителната биология, по която има редица изследвания и статии.

Рецепторите са пряко свързани със сигнализацията и улавят промените в околната среда. Обикновено, на края на сигналния път, рецепторът функционира като началник, който дава заповеди на по-ниско стоящите.
Повече от 20г. учените се опитват да разгадаят загадките около ABA – рецепторите без сериозен успех.
Настоящото изследване използва нов подход – химическа геномика, за да идентифицира синтетични химикали като пирабактин, които могат да активират действието на тези рецептори в лабораторни условия. За проведените експерименти е използвано растението Arabidopsis.

С помощта на пирабактина сега вече е възможно да се идентифицира точно рецепторът и да се проследи действието му. Така учените откриват генът, който е пряко свързан и отговорен за тези процеси. С новия метод могат да се намерят и други химикали, които изцяло ще променят растителната биология. Така земеделието ще е в състояние да отговори на промените, дължащи се на климатичните промени.