Човешкият пъп се оказва истинска зоологическа градина

Според ново изследване пъпът на хората е дом на минимум 60 вида бактерии, гъбички и дрожди

Изследването е проведено от учени от Държавния университет Северна Каролина. Резултатите показват, че в проба, взета от човешки пъп, има средно около 60-70 вида бактерии, гъбички и дрожди. Но общо при всички проби са установени над 1400 вида. Това показва, че разликите във видовете при отделните хора са наистина големи.
Екипът събрал проби от пъповете на 391 души. Това са мъже и жени на различна възраст, с различен етнически произход и различни хигиенни навици. Учените са се фокусирали основно върху бактериите, но в пробите са открили и някои видове гъбички и дрожди.

Предварителните резултати показват, че броят на организмите варира силно  при всеки човек и всеки има своя уникална комбинация. Учените все още не са наясно на какво се дължат тези различия и не намират ясна връзка между тях, възрастта и хигиенните навици например.

Учените са установили и че има група от сравнително малко видове бактерии, които присъстват при почти всички изследвани хора и стотици други видове, които се срещат много по-рядко. Учените смятат, че тези бактерии, гъбички и дрожди имат много важна функция.
Екипът е избрал пъпа, защото е част от тялото, донякъде предпазена от почистващи препарати, лосиони, светлина и др.