Романтичният аспект на енергийната ефективност…

Бракът – „За” или „Против” е спор, който вероятно никога няма да бъде решен, но един наскоро известен любопитен факт, сякаш накланя везните в едната посока.

Съгласно последните проучвания на консумацията на енергия сред населението на САЩ – нацията, популярна с разточителната си консумация на природни ресурси, известна още като „американски начин на живот”, самотните хора, или поне тези, които живеят без съквартиранти, поглъщат огромно количество от енергийните ресурси.

Едно от четири домакинства се състои само от един човек и използва 18,4% повече енергия на глава от населението, отколкото двучленно семейство, и 52,8% повече от тричленно. Броят на самостоятелно живеещите „ергени” се е увеличил три пъти в сравнение с ръста в броя на населението от 1960г. насам. Проучването сочи още, че за разлика от възрастта на къщите, техният размер влияе значително на използваната енергия на човек от домакинството. Средствата за използваната енергия и нейното количество нарастват главоломно в зависимост от нивото на образованието и месечния доход на членовете на семейството. Противно на очакванията, добре образованите хора с висок стандарт на живот, не полагат усилия за опазването на околната среда икономисвайки енергия. Употребяваната енергия е най-ниска сред младите семейства, тези от малцинствата и класите на обществото, живеещи в най-евтините къщи.

Това проучване показва два нови аспекта на дебата за глобалното затопляне, промените в климата и енергийната ефективност, които до сега не са разглеждани. Многократното увеличение на самотно живеещите хора и постоянно увеличаващите се размери на новопостроените жилища, обезсмислят прогреса, който сме постигнали по отношение на пестенето на енергия. Въпреки че може би всички сме виновни малко или много за енергийните загуби на човечеството и предвид популярността на „еко” тематиката в наши дни, чудя се дали скоро няма предложенията за брак да звучат така: „Ще се омъжиш ли за мен, за да подобрим енергийната си ефективност?”