“Моят дом (не) е моята крепост”

Свикнали сме да казваме „моят дом е моята крепост“, но дали наистина съвременните жилища са сигурно убежище срещу заплахите за здравето, явяващи се резултат от замърсяването на околната среда? В действителност опасностите съществуват дори и в нашите домове, при това в много по-висока степен, отколкото на открито.

Опасните за здравето химикали, газове и вещества ни причакват навсякъде, така че не сме застраховани дори когато например седим на дивана и гледаме телевизия. Знаете ли, че дори тогава, частици от тъканта на дивана при дишането попадат в носа и в устата ни, а също и в белите ни дробове… За съжаление дори и да не е посочено на етикетите, повечето съвременни продукти, които използваме, съдържат мутагенни материали, тежки метали, химикали и оцветители, които официално са обявени за опасни за здравето. Сред най-големите вредители са виниловите тапети и подовите покрития, лазерните принтери и копирните машини, лепилата, боите и домакинските уреди – особено телевизорите и пералните машини.

Още от 1986 година редица учени алармират за лошото качество на въздуха, а през 1996 година Службата за изследване на строителството във Великобритания публикува потресаващи данни от своите проучвания. Много американски и европейски проучвания показват, че човек прекарва в закрити помещения средно около 90% от времето си – у дома, в училища и офиси, магазини и т.н., което означава, че вдишва всичко, което е във въздуха на съответното място.

Този въздух е изпълнен с частици и газове, произхождащи от предметите в съответното помещение – килими, завеси, уреди, почистващи препарати и т.н., които особено когато са нови отделят вредни за здравето вещества. По този начин могат да причинят проблеми за очите, носа, гърлото, дишането, но наред с това и главоболие, световъртеж, увреждания на черния дроб, бъбреците и централната нервна система, както и появата на някои видове рак. Особено опасни от тази гледна точка са новопостроените сгради, които отделят огромно количество вредни вещества. Ето защо някои учени определят въздухът в затворените помещения средно десет пъти по-замърсен и изпълнен с вредни вещества, отколкото този на открито.