Как прилепите–вампири намират кръв?

Прилепите-вампири се нуждаят от 70-80% от теглото си във вид на кръв почти всяка нощ. Как успяват да намират кръв, за да задоволяват тази нужда?

Обикновено прилепите вампири набавят необходимата им кръв от спящ добитък. Все по-често обаче зачестяват нападенията над спящи хора.
Ново изследване показва как тези прилепи откриват вените на жертвите си и си набавят кръвта, необходима за изхранването им.

Прилепите-вампири откриват жертвите си в тъмното по дишането им. След като открият жертва, те се качват върху нея. За да намерят кръв, използват нерви, разположени по лицето им.
Учени, ръководени от невролога Дейвид Джулиус от Калифорнийския университет, търсели гени, свързани с тези нерви, които всъщност правят откриването на кръвта възможно. При опитите са използвани прилепи-вампири от няколко вида, хванати във Венецуела.

Новото откритие е направено при прилепа-вампир Desmodus rotundus. При него, учените са открили промяна в това как ген, наречен TRPV1, работи. Точно това е гeнът, който позволява на прилепите да откриват кръв. Този ген се среща и при други животни и също се използва, за да бъде открита топлина. Но при прилепите от вида Desmodus rotundus генът е мутирал и е станал чувствителен към по-ниски температури. Така прилепите откриват дори вените и кръвта, които се намират на по-голяма дълбочина.