Интелигентните хора са по-здрави и живеят по-дълго

Шведско проучване показва, че има пряка връзка между високия коефициент на интелигентност и смъртността на населението

В проучването взимат участие 1 милион души на възраст над 18 години. То води до изключително интересни, но все пак логични и очаквани резултати – има непосредствена връзка между коефициента на интелигентност (IQ), заболеваемостта и смъртността на хората.

Според екипа, провел проучването, по-дългият и качествен жизнен път се дължи на по-здравословния начин на живот, който обикновено водят хора с висока интелигентност.

По-образованите хора пушат и пият по-малко, хранят се по-здравословно и са физически по-активни – все фактори, влияещи на доброто здраве. Така учените обясняват по-ниската смъртност сред по-умната част от обществото.
Апелът, който отправят изследователите е да се инвестира в здравето на хората и като се създадат различни инициативи, свързани с образованието им.