Хитрост ни кара да генерираме по-малко отпадъци

Принудителното намаляване на обема на кофите за смет е по-ефективна мярка от налагането на такси

Остойностяването на отпадъците е загуба на време, когато става въпрос за принуждаване на домакинствата да намалят количествата на генерирания от тях отпадък, сочи проучване на изследователи от Мелбърн.
Д-р Джо Пикън твърди, че въвеждането на контейнери за смет с по–малък обем е много по–добре работещо средство от увеличаването на таксата за смет.

Пикън има разработки за икономическо управление на околната среда с цел намаляване на емисиите на парниковите газове.
За целите на проучването, което е част от неговата дисертация, при Университета в Мелбърн, той оценява количествата отпадъци на 30 общини в периода Януари 2000/ – Май 2004/5.
Стига до заключението, че поведението на хората относно генерирания отпадък не зависи от таксата, която плащат, а от други фактори.

Когато местните власти намаляват размера на използваните от всяко домакинство контейнери за смет, количеството на отпадъците намалява, това не е икономическа, а психологическа нагласа.
Тези подходи не създават социални катаклизми и намаляват количеството на отпадъците.
Авторът на изследването критикува икономическите методи за управление на отпадъците, според него традиционната икономика се базира на свобода, избор и цена.

По този начин хората плащат извънредно за превишени количества отпадъци. Това е наказателна такса за генерираните количества отпадъци над определена норма.
В различните региони цената варира от 10 до 25 австралийски цента за надвишен килограм от годишния капацитет.
Това е твърде ниска цена, за да се промени поведението на хората. Основно стойността на сметосъбирането се формира от количеството на камионите ангажирани с тази дейност, а не от количеството отпадък, което събират.
По време на изследването 4 общини намаляват обема на контейнерите за смет, използвани от всяко домакинство, от 240 литра до 140 – 120 литра.

Това води до 7 % намаление на отпадъците през наблюдавания период. Тази тенденция може да продължи, ако се намали отново обемът на контейнерите.
Три от общините, които са намалили обема до 80 литра са редуцирали средната стойност на отпадъка на човек със 17 %.
Въпреки, че това досега беше непознат подход за редуциране на отпадъците, ефектът е поразителен. Резултатите са повече от задоволителни и  нарастването на отпадъците от домакинствата е съвсем незначително за   5 годишния период на изследването.

Домакинствата не се поддават на традиционните икономически модели – те намаляват количествата на отпадъците по не икономически причини и възприемат нетрадиционни ултиматуми за редуцирането им.
Пикън се надява неговите нетрадиционни подходи да резултат и в области като управление на водните ресурси и търговията с емисии.