Бедните – най–засегнати от климатичните промени

Все по-нарастващото безпокойство за околната среда, ще е причина за въвеждането на нови „еко” такси и данъци на всякъде по света. Мерките ще се отразят най-силно на по-бедната част от обществото.

Във Великобритания нова коалиция от социални и еко сдружения предупреждава, че хората без жилище, без здравни и имуществени застраховки, ще загубят много средства и ще понесат лишенията, произхождащи от това, за да се приспособят към новите условия, породени от климатичните промени.

Повишаването на температурите ще засегне в най–голяма степен хората с ниско качество на живот, домовете им са енергийно неефективни, в редки случаи ги застраховат срещу евентуални бедствия и аварии и разполагат с малко средства, за да се приспособят към нарастващите цени на горива и храни.

Най–бедната част от обществото страда и от влошен здравен статус и достъп до здравни грижи, което ги прави уязвими, тъй като с увеличение на температурата се увеличава и заболеваемостта.
Дори мерки, свързани с борбата с климатичните промени, като увеличаване на акцизите на горивата, ще се отразят зле на тези хора, посочват в доклада.

Сдружението предложи начини за намаляване на бедността във Великобритания, съвместими с борбата с климатичните промени.
Например, подобряването на топлоизолацията на домовете ще редуцира емисиите на CO2 от изразходваната енергия и ще намали сметките, а също и броят на хората изпаднали в бедност. Подкрепата на местното производство на храни и разпространението им също ще намали емисиите и ще подобри качеството на хранене.

Методите за намаление на емисиите могат да стимулират възможности за нови работни места. Усъвършенстването на градския транспорт в екологична насока също ще се отрази добре на околната среда, като в същото време ще обслужва по-качествено тези, които разчитат на него.
Според членовете на коалицията, в която влизат и природозащитни организации, правителството трябва да вземе мерки, чрез които екотаксите да не обременяват по–бедните хора.

Според Андрю Смит от New Economics Foundation (NEF), правителството на Великобритания трябва паралелно да се бори с двата проблема – климатичните промени и бедността.
„Без координация на политиката по отношение по транспорт, енергетика, околна среда и социалния сектор, прогресът в една област ще води до проблеми в друга.”
„Една добре обмислена програма по околна среда, която създава работни места, подобрява състоянието на домовете и градския транспорт, ще създаде възможност за дългосрочни решения в областта на социалната политика” – твърди Смит.