Порочен кръг

Според СЗО смъртността и инвалидизирането, дължащи се на респираторни проблеми, белодробни заболявания и рак, причинени от замърсен въздух, за 2000 г. е съответно 800 000 и 7,9 млн. души

Съществуват тропосферен и стратосферен озон. Около 90% от озона се намира в стратосферата и ни предпазва от вредните UV лъчи, но за съжаление непрекъснато намалява. Тропосферният озон обаче, непрекъснато се увеличава, а той е вреден за здравето. Образува се при протичането на фотохимична реакция между азотните оксиди и летливите органични съединения.

Приземните нива на тропосферния озон пречат на белите дробове, като дразнят мукозните мембрани и други тъкани и дихателни функции. Излагането на повишени концентрации на озон е свързано с повишен риск от пневмониа, хронична обструктивна белодробна болест, астма, алергичен ринит, както и други респираторни заболявания и преждевременна смърт.

„Прогнози показват, че климатичните промени ще увеличат концентрациите на тропосферен озон. Най-малко ще е това увеличение в страни с високи доходи, където емисиите се следя и контролират постоянно. Какво ще стане в държавите, които отделят по-малко емисии на парникови газове, но нямат пари за борба с климатичните промени, а вече са изложени на вредното въздействие на озона? Заболеваемостта и смъртността ще се увеличат силно”, казват Кристи Ебай и Глен МакГрегар, едни от авторите на проучването.

Анализ на изследвания, проектиращи въздействието на климатичните промени върху качеството на въздуха, включително ефектите върху заболеваемостта и смъртността, показва лоши преспективи. Неблагоприятните последици за здравето вероятно ще нараснат с промените, които изменението в климата ще донесе в замърсяването, транспортирането и отлагането на вредни вещества. Независимо от това, намаляването на емисиите на парникови газове може да намали вредното въздействие и да постигне много повече.

Увеличението на средногодишните температури се отразява на водните ресурси, на екосистемите и биоразнообразието – както на сушата така и в океана. Едно последствие от глобалното затопляне е засилване на топенето на ледниците и “полярните шапки”, което е свързано с процеса на повишаване на морското равнище и заплахата от наводнения на цели държави. В следствие зачестяват природните бедствия и катастрофи, засилва се проблемът със световния глад. Върху всички тези последици се правят прогнози и проучвания, но не такова е положението с връзката между климатичните промени и измененията в концентрациите на тропосферен озон.

Замърсяването засилва климатичните промени, а те от своя страна увеличават замърсяването с тропосферен озон. Необходими са допълнителни изследвания, за да се предвиди ефектът на този процес върху здравето на хората. Положението е несигурно поради многото променливи – климат, влияние и път на емисиите, брой население. Но при всички положения, едни подробни изследвания ще дадат поне ориентировъчна картина за възможните промени в бъдеще.