Озоновата дупка не променя климата само над Южния полюс

Според ново изследване на учени от Колумбийския университет, публикувано в списание „Наука“, озоновата дупка,която се намира над Южния полюс, оказва влияние върху цялата циркулация от Южното полукълбо до Екватора.

Докато предходни изследвания показват, че озоновата дупка променя атмосферната циркулация само над Южния полюс, новите данни сочат, че е възможно да повлияе и на тропическата циркулация и да увеличи дъждовете и в тропиците.
Това е първият случай, когато става ясно, че изтъняването на озоновия слой, явление което е ограничено до полярните региони, е свързано с климатични промени от полюсите чак до Екватора. Според новото изследване озоновата дупка се оказва много по-силен играч в играта с климатичните промени, отколкото се смяташе досега.

Звучи наистина невероятно, че озоновата дупка, намираща се толкова високо в атмосферата над Антарктида, може да окаже влияние по целия път до тропиците и да влияе на валежите там, но това е чисто и просто ефектът на доминото, обясняват учените.

Озоновият слой се намира в стратосферата и поглъща голяма част от вредните ултравиолетови лъчи на слънцето. През последния половин век широкото използване на изкуствено създадени съединения, особено аерозоли, съдържащи хлорфлуорвъглеводороди (CFC), е значително и бързо разбива озоновия слой. Това продължава до момент, когато в озоновия слой над Антарктида се образува озоновата дупка, открита през 80-те години.

Благодарение на Монреалския протокол от 1989 г., вече подписан от 196 страни, световното производство на хлорфлуорвъглеводороди е спряно. В резултат на това учените твърдят, че разрушаването на озоновия слой до голяма степен е спряно. Затова и очакват озоновата дупка да се затвори до средата на века. Но това далеч не значи, че тя вече не е причинила климатични промени и че все още не може да го прави.
Учените от Колумбийския университет, заедно с техни колеги от Канадския център за моделиране и анализ на климата, използват два различни модела, за да изследват силата на озоновата дупка и да достигнат до тези резултати.