Неочаквана заплаха от метан в тундрата

В сравнение с предходни изследвания се отбелязват увеличения на емитираните количества на парникови газове в тундрата в североизточната част на Гренландия.

Опасната тенденция важи не само за топлите летни месеци, но и за студения зимен период. Това повдига нови въпроси относно климата на Земята. Учени от университета в Копенхаген, съвместно с Университета в Лунд, Швейцария и Университета в Аархус правят проучване по темата.

Метанът е силен високоефективен парников газ. Значителна част от емисиите на метан са в тундрата – голяма част, от която е в полярните области. Високите концентрации през есенните сезони водят и до повишаване на концентрацията на парникови газове и извън пределите на наблюдавания район. Изследванията са направени в станцията Засенберг в североизточната част на остров Гренландия.

„Всъщност емисиите на метан през Септември и Октомври 2007 г. са по-високи от емисиите през предходните летни месеци” – казва Чарлс Сугсгард асистент в Университета в Копенхаген в отдела по Геология и География.
Изненадващите първоначални резултати карат екипа да продължи измерванията си. Изследванията дават нов поглед върху климата и в частност на драстичните му промени в районите на Северния полярен кръг.

„Наблюденията са извършени при – 20 ° С и това за мнозина би било проблем, но в този случай беше фантастично и доста изненадващо да наблюдаваш как емисиите на метан в тундрата нарастват драстично с настъпването на студения период в Закенберг” – споделя член на екипа.
Учените прекарват няколко студени месеца миналата есен и пролет в Закенберг, ежедневно наблюдават, използвайки необходимата апаратура за пробонабиране в тундрата. Надяват се тяхната работа да допринесе за подреждането на големия климатичен пъзел.