Климатичните промени и хидрофлуорокарбоните

Хладилните агенти (фреоните), допринасят за климатичните промени много по-силно от очакваното

Според най-лошия сценарий, който предрича доклад на холандски и американски учени, използването на фреониили хидрофлуорокарбони (HFCs) би могло да причини глобално затопляне с еквивалентна сила на въздействието на 28-45% от емисиите на въглероден диоксид до 2050 г.
Смята се, че фреоните не са опасни за здравето на хората, но през последните години са на прицел заради озоноразрушаващите им свойства и в голямата си част са забранени за употреба.

В момента, “приносът” на тези вещества за климатичните промени се равнява на 1% от този на въглеродния диоксид. „HFCs са значителна заплаха за световните усилия за стабилизиране на климата и намаляване на емисиите, според водещия автор д-р Гуус Велдерс, от холандската Агенция за екологична оценка. Тези химикали се използват като елементи на климатични системи, включително в 80% от новите автомобили, в хладилниците и изолационната пяна. Въведени са, за да заменят старото поколение на химични вещества и препарати, които са се използвали за същите цели, но са вредни за здравето на хората и озоновия слой – защитникът на планетата от вредните ултравиолетови лъчи.

Програмата за околната среда на ООН (UNEP) казва, че според ново проучване има лесни, но важни начини за борба срещу глобалното затопляне, които трябва да се прилагат заедно с намаляването на въглеродните емисии. Един от тях е пълната забрана на фреоните и обезвреждането на тези, които вече се използват. Според някои оценки, спирането на употребата им ще се равнява на намаляване на емисиите въглероден диоксид за едно десетилетие.

Повече от 190 нации планират да се съгласят с новия климатичен пакт – наследник на протокола от Киото, който контролира емисиите на 6 парникови газа, включително въглероден диоксид и HFCs, в Копенхаген през декември.

„Има прости, готови за пазара решения (за HFCs), чакащи да бъдат използвани и да се предвидят стимули“, казва Кърт Дейвис, изследователски директор на екологичната група „Грийнпийс“. Групата твърди, че вече има редица високоспециализирани компании, които продават или тестват алтернативни ‘Greenfreeze’ технологии.

В изследването се твърди, че до 2050 г., развиващите се нации могат да емитират 800 пъти повече HFCs, отколкото развитите. Това предполага, че най-добрият начин за ограничаване на емисиите от HFCs е глобално спиране на производството на фреони, последвано от намаляване на използването им, в развитите и развиващите се държави. Според авторите тези вещества наистина са по-безопасни за озоновия слой от предшествениците си, но все пак са пагубни за климатичните промени.
Европейският съюз вече планира поетапно да замени хлорофлуоровъглеводородите в новите климатични системи в автомобилите през следващите години.