Какво става под Мъртво море?

Мъртво море продължава да става все по-плитко и съществува рискът да сподели съдбата на Аралско море. През последните 50 години неговото ниво спадна почти с 25 метра и е намаляло с повече от една трета. Това се обяснява понижаването на нивото на река Йордан, явяваща се негова главна артерия. Аму-Даря и Сър-Даря не могат да доставят необходимото количество вода, тъй като тя се използва за памучните плантации – ситуация, която „убива“ река Йордан.

По данни на ИА „Казах-Зерно“ през периода 1993-2001 година територията под Мъртво море и на няколко километра около него, се издигаше средно с по 4,3 милиметра годишно. Лекото издигане на ландшафта започва да оказва натиск на морското дъно, което също започва да се покачва. Същата ситуация се е наблюдавала и при масово топене на ледниците в края на последния ледников период