Как да стане така, че да не опазваме едно, а да рушим друго?

Флуоровъглеводородите започват да се използва в климатичните системи, с цел да се заменят старите химикали, които разрушаваха озоновия слой

По някои оценки, действията да се замразят и след това да се намалят емисиите на флуоровъглеводороди, ще бъде еквивалентно на десетилетие борба с емисиите на въглероден диоксид.
В най-лошия за света сценарий, употребата на флуоровъглеводороди може да причини парников ефект, еквивалентен на ефекта от 25 до 48 процента от емисиите на въглероден диоксид през 2050 година, според научен доклад публикуван наскоро.

Към момента флуоровъглеводородите допринасят за парниковия ефект около 1% от емисиите на въглероден диоксид.
Флуоровъглеводородите представляват огромна заплаха за ефективността на световните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове. Тези вещества се използва в климатиците (включително и в тези на 80% от новите автомобили), хладилниците и в изолационната пяна.

Повече от 190 Национални планове за действие са в съответствие с Новия договор за борба с климатичните промени, сключен в Копенхаген през Декември, за да изпълни целите на протокола от Които, който регулира емисиите на парникови газове, включително въглероден диоксид и флуоровъглеводороди.

„Има готово за пазара, просто решение на проблема с флуоровъглеводородите, което чака”, твърди Кърт Дейвис, американски учен и ръководител в Грийнпийс. Според него няколко компании вече са пуснали на пазара или извършват опити с екологични алтернативи на флуоровъглеводорода.

Европейският съюз има планове да спре производството и употребата на флуоровъглеводород в климатиците на новите коли в следващите няколко години.
Според проучването до 2050 година развитите страни ще емитират 800 пъти повече флуоровъглеводороди, отколкото развиващите се страни.
В крайна сметка се оказва, че флуоровъглеводородите са добри за опазване на озоновия слой, но имат силно отрицателно въздействат върху климатичните промени.