Добър и лош озон

Повечето хора си мислят, че озонът е нещото, което ни пази от вредните ултравиолетови лъчи. Това наистина е така. Но дали този добър озон няма лош брат близнак?

Озонът (О3) е нестабилна и високо реактивоспособна форма на кислорода. Молекулата на озона е изградена от три кислородни атома, свързани заедно. А кислородът, който дишаме, съдържа само два кислородни атома.

Ползите от добрия озон
Малки количества озон се срещат естествено в стратосферата – част от земната атмосфера. В тези количества, озонът защитава живите същества на земята, като абсорбира ултравиолетовата радиация от слънцето, която може да доведе до рак, да увреди културите…

Произход на добрия озон
Озонът се образува в стратосферата, когато ултравиолетовата светлина от слънцето разделя кислородната молекула на два отделни кислородни атома. Всеки от тези два кислородни атома се свързва с кислородна молекула и така се образува молекулата на озона.
Изтъняването на стратосферния озонов слой крие сериозни рискове за здравето на хората и проблеми за цялата ни планета. Това е и причината все повече вещества, които водят до унищожаване на озоновия слой да бъдат забранени за употреба.

Произход на лошия озон
Озон има и доста по-ниско и близо до земната повърхност – в тропосферата. Най-ниската част от атмосферата. Но за разлика от озона в стратосферата, този в тропосферата е създаден от хората. Той е индиректен резултат от замърсяването на въздуха.
В резултат от човешката дейност във въздуха се емитират азотни оксиди и летливи органични съединения. През топли и слънчеви дни, обикновено те се свързват с кислорода и формират озон.

Рисковете, които крие лошият озон
Приземният озон не е опасен само за здравето на хората, а и за растенията и животните. Опасен е още повече за хората, които работят дълго време навън, при топло време, както и за децата. Може да причини проблеми с дихателната система, някои от които много сериозни. Както и болки в гърдите, дразнене на гърлото.
Няма място на света, на което да се скрием от лошия озон
Лошият озон често се определя като проблем на урбанизираните територии. Поради това, че обикновено се образува над такива места. Но той е откриван и в селски райони, дори девствени територии.