Енергийна ефективност в индустрията

Енергийната ефективност в индустрията много често може да се окаже огромната разлика между успешния бизнес и неуспешния. Големи компании, в които работят много хора и много пари се инвестират в иновации не рядко се разчита именно на енергийната ефективност за да се постигнат положителни финансови резултати. От друга страна, много компании до сега са закрили дейността си именно защото не умеят да управляват разумно и интелигентно частта от разходите си за електроенергия. За да разберете повече за енергийната ефективност в промишлеността, е добре да се консултирате със специализирана фирма, като Термопроект ЕООД.

Огромният потенциал…

Говорейки за значението на енергийната ефективност за генерирането на по-добри приходи, трябва да се отбележи, че индустрията има огромен потенциал в тази сфера. Именно бизнесът е много по-ефективен от отделните домакинства, защото при индустрията е по-лесно да се заделят необходимите за иновация средства, а след това резултатите от инвестицията се връщат по-лесно, по-бързо и са по-видими за инвеститорите. Разбира се, при домакинствата това също носи големи ползи, но все пак, в резултат от по-малките мащаби на домакинството от индустрията, тук резултатите се виждат малко със закъснение.

Как може да се постигне високо ниво на енергийна ефективност в индустрията?

Основният начин за постигане на по-висока енергийна ефективност в индустрията се изразява в няколко стъпки, които макар и да не изчерпват напълно този въпрос, до голяма степен дават представа за това какво е необходимо да се направи за да се постигне желаната цел.

1-ва стъпка

От изключително голямо значение за всеки бизнес и всяка голяма сграда, без значение дали производствен цех, административна институция или някакъв голям търговски център, е инсталирането на съвременна климатизационна система, която да обхваща цялата сграда. Това позволява с общи усилия целия обект да може да поддържа комфортна температура, както и да се постигне една по-здравословна и цялостно благоприятна среда. Добре работещите вентилационни инсталации от най-ново поколение ще позволят значително да намалите разходите за електроенергия.

2-ра стъпка

Източникът на електроенергия, а също така и източниците на отопление или охлаждане трябва да се избира внимателно. Така например инсталирането слънчеви панели на покрива на една голяма сграда може да изиграе ключова роля във формирането на сметката за електроенергия, която бизнесът трябва да плати. Слънчевите панели се изработват по все по-ефективни технологии, което позволява да се произвеждат все по-големи количества електроенергия.

3-та стъпка

Охлаждането е друг много важен момент, тъй като летните месеци носят не по-малки разходи за климатизация на бизнеса, отколкото зимата с нужното през студените зимни дни отопление.Тук е мястото да дадем за пример и някои добри и напредничави практики от света. Така например, компания от САЩ, чието име няма да споменаваме за да не прозвучи като реклама, се помещава в голяма административна сграда на брега на река Чикаго в едноименния град. Ледниковите води на реката са известни с ниската си температура.

През летните месеци от годината от сградата с помощта на помпи се изтегля от ледено студената речна вода, която в последствие се оставя да премине по определена система през цялата сграда, охлаждайки всичко по пътя си. След като обиколи сградата водата се връща отново в реката, но вече е топла, а не студена. Това не нанася щети на околната среда, не предизвиква замърсяване и спестява огромни разходи за електроенергия. Най-често подобни инициативи са не само много щадящи, но и изключително икономични.

4-та стъпка

Системите за осветление също играят много важна роля ако искате да направите един бизнес енергоефективен. Колкото и да звучи това странно, именно осветлението е сред големите пера в разходите за електроенергия. По тази причина се налага да припомним, че системите за осветление трябва да бъдат възможно най-икономични и интелигентни.

В посока подобряване на енергийната ефективност…

Една модерно изградена система за климатизация в една сграда може да е много голяма крачка в посока към постигането на по-високи нива на енергийна ефективност. Освен това, след 80-те години на 20-ти век много неща са се променили в технологиите, по които тези системи се изграждат, което е довело до многократно подобряване на функционалността. В наши дни, в резултат на много големи реформи, разходите за електроенергия на сградите, които използват системи за индустриална климатизация са се понижили значително, което е един добър стимул за бъдещото развитие на бизнеса. При съвременните системи за индустриална климатизация се наблюдава много по-добра въздушна циркулация, а спестените разходи могат да достигнат около 20% или около ⅕ само заради това, че сте подменили старата инсталация с нова, по-модерна.

Цялостна иновация…

За съжаление, модерните системи за климатизация не са цялото решение на проблема. Много е важно да се използват най-модерни уреди и технологии като цяло и независимо от дейността на фирмата или компанията, защото всяко едно по-ново поколение техника има все по-интелигентен начин на работа, а в края на краищата това е равно на много по-зелен бизнес, по-големи икономии и по-добри печалби.